Dödsbostädning

Vid dödsbo eller äldreboendeflytt
I samband med ett dödsbo eller flytt till ett äldreboende är det många gånger tal om ett omfattande åtagande, samtidigt som det kan vara en känslomässigt tung period.
Vid sådana tillfällen kan det vara skönt att få professionell hjälp med de mer praktiska detaljerna och avlastning av det mer krävande arbetet.

Bortförsling

Mälardalenrent hjälper dig med tömning, återvinning och bortforsling/flytt samt städning av dödsboet. Vi har också mångårig erfarenhet av värdering, uppköp av värdesaker.

Som sörjande anhörig kan det vara mentalt jobbigt att gå igenom ett dödsbo. Planering för begravning och hantering av det juridiska blir ofta energi och tidskrävande. Att få hjälp med städning och omhändertagande av bostad, möbler och annat som den avlidne har lämnat efter sig kan underlätta i en svår situation.

Vi utför dödsbotömning i hela Mälardalen.