018 - 24 12 20

malardalenrent@gmail.com

MÄLARDALENRENT STÄDFIRMA

FRÅGOR OM FLYTTSTÄD - RUT - KVALITETSGARANTI

Här besvaras vi de vanligaste frågorna om våra städtjänster.

VANLIGA FRÅGOR OM BESTÄLLNNG

 • Ja med det är ingen större poäng. Bokningsbekräftelsen måste ändå skickas till den person som RUT-avdraget görs på, dvs hen som har nyttjanderättentill bostaden vi städar och som beställningen avser. Beställer någon annan person flyttstädet måste ändå den person som beställningen avser höra av sig till oss eller bli kontaktad av oss samt verifiera bokningen skriftligt om bokningen ska vara giltig. Undantag gäller för barn som kan beställa RUT-avdragsberättigade tjänster i sina föräldrars hem.

VANLIGA FRÅGOR OM RUT-avdraget

 • Det innebär att beställaren av en hushållsnära tjänst endast betalar 50% av arbetskostnaden för tjänsten. Resterande 50% dras av på din skatt och dessa pengar betalas ut till företaget som utfört tjänsten.
 • Ja städtjänster är RUT-avdragsberättigade. T.ex hemstädning, fönsteRputsning och flyttstädning.
 • Den som beställer flytstäd med RUT-avdrag ska ha fyllt 18 år senast vid årets slut.
 • Nej det går inte. Du som kund måste vara bosatt i Sverige eller betala skatt i Sverige för minst 90 procent av din totala inkomst (obegränsat skattskyldig i Sverige) för att ha rätt till RUT-avdraget.
 • Kunden måste vara bosatt och skriven på lägenheten vi städar men behöver inte äga bostaden eller inneha ett förstahandskontrakt. Kunden måste också vara den som faktureras för den 50% arbetskostanden för tjänsten för att ha rätt att utnyttja RUT-avdraget.
 • Ett dödsbo kan få rutavdrag, men enbart för tjänster som utfördes före dödsfallet.
 • Det beror på hur mycket du har i din RUT-pott vilket i sint ur beror på hur mycket skatt du betalat undr året samt storleken på dina övriga avdrag. RUT-avdragspotten kan maximalt vara 50.000 kronor för en person. Har hushållet 2-heltidsarbetande personer är den sammalgda RUT-potten 100.000 kronor.
 • Man ska betala skatt i Sverige för minst 90 procent av sin totala inkomst (obegränsat skattskyldig i Sverige).
 • Nej, Mälardalenrent sköter allt pappersarbete som har med RUT-avdraget att göra.

VANLIGA FRÅGOR OM NYCKELHANTERING (flyttstädning)

 • Ja nyckeln måste lämnas in på Verkstadsgatan 2. Bekrivning hur man gör skickas med bokningsbekträftelsen man får när man beställt tjänsten.
 • I normala fall behåller vi nyckeln till dess att städnignen är inspekterad och godkänd. Notera att det måste vara minst en dag tillgodo melllan godkänd städning och till dess att nyckelövelämning skall ske till hyresvärd eller ny ägare för att vi ska kunna behålla nyckeln efter utfört städuppdrag och fullgöra våra åtaganden i vår kvalitetsgaranti. Vi behåller nyckeln i de fall vi kan för att snabbt kunna åtgärda någonting som fastnar i en inspektion. Kunden skall slippa omaket med att lämna en nyckel två gånger.
 • Ja i de fall städinspektion skall ske samma dag som nyckelöverlämning sker måste vi återlämna nyckeln direkt efter städuppdraget eftersom vi aldrig städar samma dag som nyckelöverlämning skall ske. När vi återlämnar nyckeln innan inspektion återlämnas den alltid i postfacket där vi städar.
 • Vanligast är att våra kunder inspekterar städningen med oss på plats och får nyckeln i handen men det går också bra att hämta nyckeln på vårt kontor. I de fall när städinspektion ska hållas samma dag som nyckelöverlämning till hyresvärd eller ny ägare så återlämnas nyckeln i postfacket efter avslutat städuppdrag. Notera att städuppdraget alltid avslutas minst en dag innan nyckelöverlämning skall ske till hyresvärd eller ny ägare.
 • Ja det går bra om kunden meddelar oss vem så att hen kan identifiera sig.

VANLIGA FRÅGOR OM HEMSTÄD

Vid regelbunden hemstädning väljer du vilken abonnemangstyp som passar dig bäst samt hur många timmar du vill ha i din städpott. 

Det kan du givetivs göra om du bara behöver ha städat en gång.

Det finns obundna abonnemang och bundna abonnemang. Bundna abonnemang har två månaders uppsägnings tid och är lite billigare. Med ett bundet abonnemang väljer man att få sin hemstädning samma veckodagar och vid samma tider. Väljer man ett obundet abonnemang har man ingen uppsägningstud och man väljer att få sin hemstädning levererad mer oregelbundet.

Du väljer själv hur många timmar du vill betala för. Dessa timmar förbrukar du sedan under kommande månad oavsett vilken typ av abonnemang du har valt. 

Exempel1: Du bor i 3rok och väljer ett bundet abonnemang där du planerar att ha städning 2ggr/månad. Du köper därför 6 städtimmar till din pott. När månaden är slut så har du endast förbrukat 5 timmar. Den obrukade timmen du har kvar i potten skjuts över till nästkommande månad och du behöver därför endast fylla på med 4 timmar nu när du vet att ditt städbehov täcks av 5 timmars städning. Det omvända kan förstås också gälla att du kan behöva fylla på med mer timmar om ditt städbehov är större än vad du trodde när du fyllde på potten första gången. 

Exempel2: Du bor i ett hus på 200m2 och vill ha din städning oregelbundet och väljer därför ett obundet abonnemang. Du köper 10 städtimmar till din städpott. Efter par dagar bestämmer du dig för att anordna en grillfest nästkommande helg och vill ha därför ha städning dagen innan. Vi kommer dagen innan fest men istället för en hemstädning har du bestämt dig för att göra en riktig storstädning eftersom du ska ha övernattande gäster. Vi levererar en storstädning och jobbet tar 6 timmar. 3 veckor senare behöver du hjälp med att klippa gräset och att slänga lite saker från garaget. De 4 timmarna räcker precis till att göra båda jobben.

Nej du kan välja fönsterputs eller gräsklippning eller någon annan hushållsnära tjänst som vi kan leverera. För en fullständig lista över de hushållsnära tjänster som berättigar till RUT-avdrag se denna länk.

Om du har ett obundet abonnemang får du tillbaks 90% av det som är kvar när du avslutar abonnemanget. De övriga 10% som vi behåller, utöver det som har dragits, ska täcka administrativa kostander samt transporter och fakturaavgifter på det städ som redan levererats. Har du inte använt någonting av din pott  får du såklart tillbaks 100% av beloppet. 

Har du ett bundet abonnemang måste du använda upp hela beloppet till någon av våra städtjänster. Fördelen med det bundna abonnemenget är, trots att inget av pottbeloppet är återbetalningsbart, att du får mer städning för pengarna jämfört med ett obundet abonnemang.

Vi försöker alltid anstränga oss till vårt yttersta för att våra kunder får samma städare och vi lyckas oftast klara detta mål.

Ja. Vi säljer enbart timmar när vi jobbar så kunden måste hålla med eget material.

Inga problem. Nya kunder kan köpa ett komplett städkitt med utrustning vi både behöver och rekommenderar innan vi kommer och städar första gången. Dammsugaren måste dock kunden hålla med själv.  

 Vi har försökt göra våra städtjänster så miljövänlig den kan bli. Vi rekommenderar t.ex engångsprodukter av återvinningsbart material som moppar och engångsfiberdukar. Därmed tvättar vi betydligt mindre maskiner med tvätt varje år vilket innebär en stor klimatbesparande åtgärd. De medel vi använder till våra städuppdrag är samtliga svanenmärka eller märkta med EUs motsvarighet. Effektiva avkalkningsmedel och ugnsrengöringsmedel är dock väldigt svårt att handla  med miljömärkning men vi tittar ständigt på nya alternativ.   

VANLIGA FRÅGOR OM KVALITETSGARANTI (flyttstäd hyresrätt)

 • Den innebär att vi garanterar ett fackmannamässigt utförande av tjänsten samt att vi återkommer inom 3-arbetsdagar och åtgärdar sådant som fastnar i en inspektion och som kan härledas till städningen. Notera att vi behåller nyckeln efter utfört städuppdrag och avvaktar resultatet av inspektionen för att snabbt och smidigt kunna utföra nödvändiga åtgärder.
 • Det måste vara 3 hela arbetsdagar, helger och helgdagar räknas som arbetsdagar. Vi måste också ha kvar nyckeln så att vi kan planera och åka på åtgärd.
 • Svar ja. Vi behåller nyckeln efter städuppdraget under förutsättning att det är minst 3-hela dagar mellan inspektion och nyckelöverlämning till ny hyresgäst. Vi har kvar nyckeln till dess att lägenheten är inspekterad och godkänd. Vi har denna regel för att vi snabbt ska kunna åtgärda något som kunden inte är nöjd med och för att kunden ska slippa lämna in nyckeln 2-gånger. När vi har lämnat ifrån oss nyckeln betraktar vi städuppdraget som slutfört.
 • Ja, kvalitetsgarantin gäller endast om man använder vårt webformulär när man reklamerar. Där väljer man vad det är på checklistan som skall åtgärdas och man måste bifoga bilder.
 • Om det är mindre än 3-dagar mellan inspektion och nyckelöverlämning till ny hyresgäst gäller kvalitetgarantin enbart om personal från Mälardalenrent själva kan närva på plats vid inspektionen. Eventuell åtgärd sker då direkt på plats och det som åtgärdas är sådant som inspektionsansvarig reklamerar. OBS! Notera att åtgärd endast kan ske i direkt samband  med inspektion för dessa bostäder då vi inte behåller nyckeln efter utfört städuppdrag om antalet dagar mellan inspektion och nyckelöverlämning till ny hyresgäst inte motsvarar kraven i vår kvalitetsgaranti. (3-dagar).
 • Var alltid ute i god tid och kommunicera med din hyresvärd om att lägga inspektionen av städningen inom ramen för vår kvalitetsgaranti.
 • Det händer i enstaka fall och vi försöker alltid vara flexibla. I och med att nyckelöverlämning har skett så kan vi endast få tillträde till lägenheten av den nya hyresgästen denne behöver då ta kontakt med oss. Kontakt behöver dock fortfarande tas inom ramen för kvalitets garantins giltighetstid och reklamation måste ske via vårt webformulär med inspektionsprotokoll och bifogade bilder. Om den nya hyresgästen har hunnit flytta in i lägenheten har dock alla moment i flyttstädningen automatiskt godkänts.
 • Hyresvärden har med största säkerhet en inspektion inplanerad men det är viktigt att du kontrollerar att denna inspektion sker inom tidsramen för vår garanti som är 3 dagar. Det kan vara säkrast att kolla när inspektionen sker innan du beställer flyttstädningen. Var alltid ute i god tid.  

Ja, vi kvalitetssäkrar vår flyttstädningen enligt ett internt protokoll där alla arbetsmoment på checklista gås igenom.

VANLIGA FRÅGOR OM KVALITETSGARANTI (flyttstäd bostadsrätt)

 • Den innebär att vi garanterar ett fackmannamässigt utförande av tjänsten samt att vi återkommer inom 3-arbetsdagar och åtgärdar sådant som fastnar i en inspektion och som kan härledas till städningen. Vi åker dock inte på eventuella reklamationer efter det att köparen flyttat in i bostaden.
 • Självklart omfattas köparen av kvalitetsgarantin. Eventuella reklamationer på flyttstädningen behöver dock fortfarande tas inom ramen för kvalitetsgarantins giltighetstid, 3-arbetsdagar efter städtillfället. Reklamation måste ske via vårt webformulär med inspektionsprotokoll och bifogade bilder. Om köparen flyttar in i bostaden upphör dock möjligheten till reklamation med påföljande åtgärd inom ramen för vår kvalitetsgaranti.

Ja vår checklista är noga kontrollerad mot mäklarsamfundets krav och alla större hyresvärdar i Uppsala. 

Ja, vi kvalitetssäkrar vår flyttstädningen enligt ett internt protokoll där alla arbetsmoment på checklista gås igenom.

VANLIGA FRÅGOR OM INSPEKTION (flyttstäd hyresrätt)

 • De flesta har det men inte alla. De som inte har aktiva inspektioner överlåter till inflyttande hyresgäst att inspektera städningen. Det är väldigt viktigt kontrollera vad som gäller för just din hyresvärd.
 • En del hyresvärdar är flexibla och hos dem är det möjigt att ta kontakt och att föreslå datum vilken dag inspektion skall ske eller ändra ett datum man redan har fått. Hyresvärdar vill i regel ha så kort tid som möjligt mellan inspektion och nyckelöverlämning och flyttstädsföretag vill av naturliga skäl ha en lite längre tid för att kunna lämna en bättre garanti till sina kunder. Det är viktigt att du tar reda på vilka regler som gäller hos din hyresvärd.   
 • Det är jätteviktigt att du meddelar oss datum och om möjligt tid när inspektionen skall ske. Antalet dagar mellan inspektion och nyckelöverlämning påverkar vilken garanti som gäller för städtjänsten. Se vidare avsnittet om kvalitetsgaranti.
 • Oftast inget krav hos hyresvärdarna men vår rekommendation är att du bör vara det. Hyresvärden tar oftast inget ansvar för att meddela ett flyttstädsföretag om städresultatet inte blir helt godkänt. Det är alltid kontraktsinnehavaren som meddelas. Se vidare avsnittet om reklamation.

 

 • Det jätteviktigt att du har en bra dialog med oss som utfört flyttstädningen och att du bokar en tid då vi tillsammans på plats går igenom checklistan, gärna i anslutning till själva städningen. Notera att garantin för flyttstädning hos hyresvärdar utan aktiv inspektion gäller i 3-arbetsdagar efter utfört uppdrag. Det är också viktigt att du tar kort på resultatet ifall det uppstår en diskussion med hyresvärden om något i ett senare skede. Vi på Mälardalenrent har aldrig haft problem med just den här situationen. Vi har alltid lyckats hjälpa våra kunder igenom flyttstädningen även i de fall när hyresvärden inte inspekterar.

VANLIGA FRÅGOR OM INSPEKTION (flyttstäd bostadsrätt)

 • Det är köparen som ska inspektera flyttstädningen men det är viktigt att både säjare och köpare är överens om resultatet. Därför bör köpare och säljare inspektera tillsammans.
 •  

Ja det är definitivt något vi rekommenderar. Det är viktigt att köpare och säljare är överens om resultatet men också för att säljaren inte ska förbruka köparens möjlighet till reklamation med åtgärd inom ramen för vår garanti. Vi åker 1 gång på eventuella åtgärder och det optimala är förstås om både köpare och säljare vid det tillfället har inspekterat städningen.

VANLIGA FRÅGOR OM REKLAMATION (flyttstäd)

 • Du kan reklamera resultatet av ett arbetsmoment i flyttstädnngen inom 3-dagar efter att flyttstädningen har utförts.
 • Ja, kvalitetsgarantin gäller endast om man använder vårt webformulär vid reklamation. Där väljer man vad det är på checklistan som skall åtgärdas och man måste bifoga bilder.
 • Vi åker tillbaka 1 gång om något reklamerats i städnignen. För bostadsrätter/hus rekommenderar vi därför att köpare och säljare tillsammans går igenom städningen i samband med nyckelöverlämning.
 • Det är absolut något vi rekommenderar eftersom vi åker på eventuell åtgärd 1 gång.
 • Svar nej. Om köparen flyttar in i bostaden accepteras flyttstädningen i befintligt skick.

VANLIGA FRÅGOR OM VISNINGSSTÄDNING

Stortädning är ett något mer omfattande städuppdrag jämfört med visningsstädningen. I storstädningen ingår t.ex invändig ugnsrengöring, rengöring bakom spisen samt avfettning av köksfläkten invändigt. Den invändiga rengöring är sällan nödvändig inför en fotografering eller visning.

 Ja och det är precis vad vi rekommenderar eftersom du då får det bästa priset.

Nej i princip inte. Vi har flera exempel på när det gått månader emellan de båda tillfällena.

VANLIGA FRÅGOR OM STORSTÄDNING

Stortädning är ett betydligt mer omfattande städuppdrag jämfört med reguljär hemstädning. I storstädningen ingår t.ex fönsterputs, invändig ugnsrengöring, rengöring bakom spisen och alla dess sidor samt avkalkning av badrum och kök.

En storstädning en gång i halvåret brukar vara lagom.

Vi håller med allt material för en storstädning. 

Vi har försökt göra våra städtjänster så miljövänlig den kan bli. Vi använder t.ex engångsprodukter av återvinningsbart material som moppar och engångsfiberdukar. Därmed tvättar vi betydligt mindre maskiner med tvätt varje år vilket innebär en stor klimatbesparande åtgärd. De medel vi använder till våra städuppdrag är samtliga svanenmärka eller märkta med EUs motsvarighet. Effektiva avkalkningsmedel och ugnsrengöringsmedel är dock väldigt svårt att handla med miljömärkning men vi tittar ständigt på nya alternativ.   

VANLIGA FRÅGOR OM BETALNING

Betalning sker alltid mot faktura och fakturan skickas dagen efter utfört städuppdrag. Betalningsvillkoret är 14-dagar.

Ja vi tar UC på alla som beställer en städtjänst.

Det går givetvis bra och då kan man swisha beloppet i förskott.

Var det här till hjälp?

Tack för att du ger oss feedback

Vi använder cookies för att anpassa innehåll och annonser, för att tillhandahålla funktioner för sociala medier och för att analysera vår trafik. Vi delar också information om din användning av vår webbplats med våra sociala medier, reklam- och analyspartners. View more
Cookies settings
Accept
Decline
Kakor & Integritets policy
Privacy & Cookies policy
Cookie nameActive
Behandling av personuppgifterPersonuppgifter som lämnas i samband med besök på Mälardalenrent ABs hemsida, används för förberedelse och administration av produkter och tjänster samt i syfte att uppfylla åtaganden enligt avtal och vad som kan uppstå i övrigt i relationen mellan Utföraren och Kunden samt i enlighet med Dataskyddsförordningen.När Mälardalenrent AB anlitas för städuppdrag sparas vissa av personuppgifterna i minst 7 år i syfte att följa bestämmelserna i bokföringslagenPersonuppgifterna utgör också underlag för marknads- och kundanalyser, affärsuppföljning, affärs- och metodutveckling och för marknadsföringsändamål Med anledning av att Kunden ingår detta avtal så medger Kunden att Mälardalenrent AB äger rätt att behandla personuppgifterna i enlighet med detta.Om Kunden vill få information om vilka personuppgifter som behandlas alternativt begära att personuppgifter ska raders så kan detta begäras skriftligt på nedanstående adress.Mälardalenrent AB Verkstadsgatan 2 75323 UppsalaRegistrering vid besök på våra webbsidorVid besök av Mälardalens ABs webbsidor sker automatisk registrering av IP-adresser för mätning av besöksfrekvens. Andra uppgifter som registreras vid besök på dessa sidor är vilket operativsystem som används, vilka sidor som besöks samt vilken typ av enhet som används. Cookies kan i vissa fall lagras.ÄndamålUppgifterna av dig som besökare på våra webbsidor kan samlas in av tredje part och hanteras för att säkra den tekniska funktionaliteten, kunna optimera våran verksamhet och din användarupplevelse av våra webbsidor, samt för att på bästa sätt kunna dirigera dig som kund till den information du förväntar dig att få av oss.
Save settings
Cookies settings

Offertförfrågan

Dina kontaktuppgifter

Boka städtjänst direkt online

Välj städtjänst och datum. Fyll i dina uppgifter och gå vidare till betalning.

Kontakta oss om du inte hittar en dag som passar.

Mail: malardalenrent@gmail.com Mobil: 018-241220

Offertförfrågan

Tyvär kan vi inte ge ett fast på det valet du gjort. Vänligen fyll i formuläret till höger så kontaktar vi dig inom kort.

Information om lediga tider och prisuppgifter hittar ni i bokningssystemet.

För övriga frågor går det bra att mejla oss eller ange en tid när ni vill bli uppringd.

error: Alert: Content selection is disabled!!