FASTIGHETSSKÖTSEL

God fastighetsskötsel kräver kunskap och erfarenhet. Därför erbjuder Mälardalenrent välutbildade och meriterade fastighetstekniker. Vår omtanke om din fastighet gör att vi kontinuerligt utbildar vår personal. Nya lösningar, nya tekniska hjälpmedel, nya krav och regler – din Mälardalenrent- tekniker vet vad det handlar om.

Konkret är fastighetsskötsel vård och underhåll av allt det som påverkar hyresgästernas vardag – ren och snygg inne- och utemiljö, funktionella tekniska installationer, tryggt och säkert.

ANPASSADE AVTAL

Behoven är lika men omfattningen kan variera. Det beror på fastighetens ålder, status med mera. Mälardalenrent erbjuder alltid anpassade lösningar och avtal som lever upp till de krav varje enskild uppdragsgivare specificerar.

För mer information kontakta:

Verkstadsgatan 2
753 23 Uppsala

018-241220
0702-072349
info@malardalenrent.se

Fastighetsskötsel

Fastighetsskötsel är vård av fastighetens in- och utsida. Resultatet blir att hyresgästerna upplever vardagen trygg och säker med en ren snygg inne- och utemiljö och funktionella tekniska installationer.