Mälardalenrents Medarbetarpolicy

Det är självklart att Mälardalenrent ska vara en bra och trygg arbetsplats. Lönerna regleras av kollektivavtal och alla anställda har tjänstepension. Bra villkor skapar glada och nöjda medarbetare och det leder i sin tur till nöjdare kunder. Alla som arbetar på Mälardalenrent får intern utbildning i hur olika städtjänster fungerar. Man får lära sig om olika material, städmetoder och städsystem samt kemikalier. Kundbemötande och kommunikation är något som vi också jobbar aktivt med för att våra anställda ska kunna växa i sina yrkesroller.

Mälardalenrents Integritetspolicy

Behandling av personuppgifter

Personuppgifter som lämnas i samband med besök på Mälardalenrent ABs hemsida, används för förberedelse och administration av produkter och tjänster samt i syfte att uppfylla åtaganden enligt avtal och vad som kan uppstå i övrigt i relationen mellan Utföraren och Kunden samt i enlighet med Dataskyddsförordningen.

När Mälardalenrent AB anlitas för städuppdrag sparas vissa av personuppgifterna i minst 7 år i syfte att följa bestämmelserna i bokföringslagen

Personuppgifterna utgör också underlag för marknads- och kundanalyser, affärsuppföljning, affärs- och metodutveckling och för marknadsföringsändamål Med anledning av att Kunden ingår detta avtal så medger Kunden att Mälardalenrent AB äger rätt att behandla personuppgifterna i enlighet med detta.

Om Kunden vill få information om vilka personuppgifter som behandlas alternativt begära att personuppgifter ska raders så kan detta begäras skriftligt på nedanstående adress.

Mälardalenrent AB
Verkstadsgatan 2
75323 Uppsala

Registrering vid besök på våra webbsidor

Vid besök av Mälardalens ABs webbsidor sker automatisk registrering av IP-adresser för mätning av besöksfrekvens. Andra uppgifter som registreras vid besök på dessa sidor är vilket operativsystem som används, vilka sidor som besöks samt vilken typ av enhet som används. Cookies kan i vissa fall lagras.

Ändamål

Uppgifterna av dig som besökare på våra webbsidor kan samlas in av tredje part och hanteras för att säkra den tekniska funktionaliteten, kunna optimera våran verksamhet och din användarupplevelse av våra webbsidor, samt för att på bästa sätt kunna dirigera dig som kund till den information du förväntar dig att få av oss.

Mälardalenrents Sekretesspolicy

Vår sekretess och trygghetspolicy innebär att alla våra anställda är kontrollerade mot och ostraffade enligt brottsregistret. Personalen måste också underteckna en försäkran att inte röja uppgifter om våra kunder, vare sig det sker muntligen, skriftligen eller på något annat sätt.

Det handlar inte bara om dokumenterade affärsrelaterade uppgifter utan även alla andra typer av uppgifter som också är av personlig art. Allt man ser, hör eller på annat sätt får reda på i yrkesutövningen och som kan betraktas som privata uppgifter om våra enskilda kunder, eller närstående till kunder, omfattas av sekretessen.

Denna sekretesspolicy liknar i mångt och mycket den man ser i enskild vård där man också talar om tystnadsplikt. Hälso- och sjukvårdspersonal får inte obehörigen röja vad hen i sin yrkesutövning fått veta om den enskildes hälsotillstånd eller personliga förhållanden. Detsamma gäller alltså för vår städpersonal och all administrativ personal.

Sekretessen gäller även för den personal som går inskolning och av denna anledning deltar i städuppdragen.
Sekretessen gäller även sedan anställningen eller uppdraget har avslutats.

Mälardalenrents Miljöpolicy

Städmaterial av returfibrer

I Vår verksamhet har vi en uttalad målsättning att minimera vårt klimatavtryck och att belasta vår gemensamma miljö så lite som möjligt när vi utför våra uppdrag.

Vi använder därför engångsmoppar och engångsdukar av återvinningsmaterial till många av våra uppdrag. Vi kan därigenom avsevärt sänka både det toatala antalet tvättade maskiner varje år men också bränslekostnader när vi slipper köra städmaterial tillbaks till våra tvättmasiner.

Transporter

Transporter med fossila bränslen i svenska tätorter ett stort hälsoproblem. Den dominerande källan till höga halter av grova partiklar är trafiken. De bidrar till hjärt- och kärlsjukdomar samt sjukdomar som försämrar lungfunktionen.

Som ett led i vårt pågående miljöarbete kommer därför en utfasning av fossila transporter kommer att ske under 2020-talet där vi successivt kommer att byta ut den fossildrivna bilflottan mot elbilar och elcyklar. Redan idag använder vi elcykel till flera av våra uppdrag i innerstaden och där avståndet från vårt kontor inte överstiger 10 km.

Kem 

De allra flesta av våra medel miljömärkta med Svanen eller EU:s motsvarighet som är Ecolabel. Enbart för mycket grovsmutsigaugnar och hårt sittande kalkavlagringar måste vi använda medel som inte uppfyler denna mijömärknig. Vi har också börjat använda mindre ångtvättar i liten skala och utväderingen av detta har varit positiv så detta är en metod vi kommer att börja använda oss mer av.