Mälardalenrents Medarbetarpolicy

Det är självklart att Mälardalenrent ska vara en bra och trygg arbetsplats. Lönerna regleras av kollektivavtal och alla anställda har tjänstepension. Bra villkor skapar glada och nöjda medarbetare och det leder i sin tur till nöjdare kunder. Alla som arbetar på Mälardalenrent får intern utbildning i hur olika städtjänster fungerar. Man får lära sig om olika material, städmetoder och städsystem samt kemikalier. Kundbemötande och kommunikation är något som vi också jobbar aktivt med för att våra anställda ska kunna växa i sina yrkesroller.

Mälardalenrents Integritetspolicy

Behandling av personuppgifter

Personuppgifter som lämnas i samband med besök på Mälardalenrent ABs hemsida, används för förberedelse och administration av produkter och tjänster samt i syfte att uppfylla åtaganden enligt avtal och vad som kan uppstå i övrigt i relationen mellan Utföraren och Kunden samt i enlighet med Dataskyddsförordningen.

När Mälardalenrent AB anlitas för städuppdrag sparas vissa av personuppgifterna i minst 7 år i syfte att följa bestämmelserna i bokföringslagen

Personuppgifterna utgör också underlag för marknads- och kundanalyser, affärsuppföljning, affärs- och metodutveckling och för marknadsföringsändamål Med anledning av att Kunden ingår detta avtal så medger Kunden att Mälardalenrent AB äger rätt att behandla personuppgifterna i enlighet med detta.

Om Kunden vill få information om vilka personuppgifter som behandlas alternativt begära att personuppgifter ska raders så kan detta begäras skriftligt på nedanstående adress.

Mälardalenrent AB
Verkstadsgatan 2
75323 Uppsala

Registrering vid besök på våra webbsidor

Vid besök av Mälardalens ABs webbsidor sker automatisk registrering av IP-adresser för mätning av besöksfrekvens. Andra uppgifter som registreras vid besök på dessa sidor är vilket operativsystem som används, vilka sidor som besöks samt vilken typ av enhet som används. Cookies kan i vissa fall lagras.

Ändamål

Uppgifterna av dig som besökare på våra webbsidor kan samlas in av tredje part och hanteras för att säkra den tekniska funktionaliteten, kunna optimera våran verksamhet och din användarupplevelse av våra webbsidor, samt för att på bästa sätt kunna dirigera dig som kund till den information du förväntar dig att få av oss.

Mälardalenrents Sekretesspolicy

Vår sekretess och trygghetspolicy innebär att alla våra anställda är kontrollerade mot och ostraffade enligt brottsregistret. Personalen måste också underteckna en försäkran att inte röja uppgifter om våra kunder, vare sig det sker muntligen, skriftligen eller på något annat sätt.

Det handlar inte bara om dokumenterade affärsrelaterade uppgifter utan även alla andra typer av uppgifter som också är av personlig art. Allt man ser, hör eller på annat sätt får reda på i yrkesutövningen och som kan betraktas som privata uppgifter om våra enskilda kunder, eller närstående till kunder, omfattas av sekretessen.

Denna sekretesspolicy liknar i mångt och mycket den man ser i enskild vård där man också talar om tystnadsplikt. Hälso- och sjukvårdspersonal får inte obehörigen röja vad hen i sin yrkesutövning fått veta om den enskildes hälsotillstånd eller personliga förhållanden. Detsamma gäller alltså för vår städpersonal och all administrativ personal.

Sekretessen gäller även för den personal som går inskolning och av denna anledning deltar i städuppdragen.
Sekretessen gäller även sedan anställningen eller uppdraget har avslutats.

Mälardalenrents Miljöpolicy och Miljömål

I Vår verksamhet har vi en uttalad målsättning att minimera vårt klimatavtryck och att belasta vår gemensamma miljö så lite som möjligt när vi utför våra uppdrag. Nedan berättar vi lite om hur vi bedriver vårt miljöarbete och vilka miljömål företaget har.
Engångsmaterial av returfiber

Valet av engångsmoppar och engångsdukar av återvunnet material göra att vi sparar avsevärda mängder vatten och tvättmedel varje men även bränsle när vi slipper hämta och lämna materialet som ska tvättas. Städning med engångsmaterial har även starka hygieniska argument så valet av dessa städmaterial har många fördelar. 

Transporter

Transporter med fossila bränslen i svenska tätorter ett hälsoproblem. Den dominerande källan till höga halter av grova partiklar är trafiken. De bidrar till hjärt- och kärlsjukdomar samt sjukdomar som försämrar lungfunktionen.

Därför är det självklart för oss att fasa ut fossila bränslen i vår fordonsflotta som ett led i vårt pågående miljöarbete. I slutet av 2022 ska detta vara helt genomfört men Mälardalenrent är redan idag det första städföretaget i Uppsala som använder elscooter till sina uppdrag i innerstaden och dess omedelbara utkanter. 

Städkem med cradle to cradle märkning

Mälardalenrent arbetar med produkter av flera olika miljömärkningar men vårt första val är produkter märkta med Cradle to Cradle (C2C) eller vagga till vagga. Cradle to Cradle är en miljömärkning som tar hänsyn till hela kretsloppstanken och inte enbart det som finns i flaskan (Svanen).

Av den anledningen använder vi produkter av varumärket Green Care Professionals vars hela sortiment av produkter har C2C märkning. Kretsloppstänkandet i deras produktutveckling sammanfattas såhär.

 

a. Förbrukat material (rengöringskemi och förpackning) är säkra och hälsosamma för människor och miljö. 

b. Produktdesign säkerställer att alla ingredienser kan återanvändas som näringsämnen säkert i biologiska och tekniska cykler av natur eller industri. ”Avfall motsvarar mat”. 

c. Tillverkningsanläggningar använder 100% icke-förorenande, förnybar energi som förskjuter energi producerad från fossila bränslen. 100% kolförskjutning.

d. Vattenkvaliteten och tillförseln skyddas och berikas.

e. Företaget är engagerat i avancerad social och miljömässig rättvisa såväl som biologisk mångfald.

C2C märkta produkter har starkare miljökrav jämfört med produkter märkta med Svanen som är en mycket vanlig miljömärkning i Sverige. Genom att använda Green Care Professionals produkter i våra uppdrag, så långt det är möjligt, har Mälardalenrent skapat ett starkt fundament i företagets miljöpolicy.

Mer kan läsas på Green Care Professionals hemsida:

https://www.green-care-professional.com/