ISO Certifieringar

Mälardalenrents ISO-certifieringar

ISO Certifieringar

Mälardalenrent är ISO cerifierade av kvalitetsgruppen. Vi innehar både ISO 9001 kvalitetsledningssystem och ISO 14401 miljöledningssystem.

Vad är ISO 9001?

Ett kvalitetsledningssystem enligt ISO 9001:2015, är ett verktyg för företag som vill bedriva ett effektivt och strukturerat kvalitetsarbete.

Standarden ger direktiv för vad ledningssystemet skall innehålla för dokumentation, mål och rutiner.

Syftet med ett kvalitetsledningssystem är att man ska upprätta riktlinjer för sitt kvalitetsarbete så att man aktivt arbetar med ständiga förbättringar och för att säkra kvaliteten på sina tjänster och produkter. Där av namnet kvalitetssäkring som används i många sammanhang.

Vad är ISO 14001?

Ett miljöledningssystem enligt ISO 14001, är ett verktyg och en uppsättning krav för företag som vill bedriva ett effektivt och strukturerat miljöarbete.

Syftet med ett miljöledningssystem är att minska företagets negativa påverkan på miljön.

För att påvisa att ledningssystemet uppfyller kravstandarden skapar man en miljömanual som innehåller beskrivningar, processer, rutiner och annan dokumentation som är nödvändig i miljöarbetet.