Mälardalenrents Kvalitetsgaranti

Fackmannamässighet

Kvalitetssäkring

Kommunikation

Reklamationsrätt

.....när det trots alla våra ansträgningar uppstått ett problem efter avslutat uppdrag​

För mer information kring städtjänsterna samt hur man utför en reklamation se vanliga frågor och svar i vår FAQ.